PRODUCT USAGE & FEATURES

KIM Easy Remover :

Pembersih kerak & noda membandel, kerak air & karat
Kerak air : Pada kran air
Pembersih Kerak & Noda
Membandel : Pada keramik dapur
Sebelum proses (Kerak Air)
Proses Penggosokan
Sesudah Proses
Sebelum proses (Kerak & Noda Membandel)
Proses Penggosokan
Sesudah Proses

KIM Floor Finish

Before

After

KIM Ferry's Marble Powder

Before

After